+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

G E L U I D S O N D E R Z O E K ,   T R I L L I N G S O N D E R Z O E K ,   A K O E S T I E K   E N   B I N N E N K L I M A A T

Akoestisch onderzoek

algemeen

Akoestische onderzoeken kunnen door gemeente of provincie worden gevraagd bij milieuvergunningsprocedures, milieumeldingen, klachten en overlast. Door middel van metingen in combinatie met een akoestisch rekenmodel wordt de geluidbelasting vanwege een bedrijf, vanwege wegverkeer, railverkeer, machines, evenementen e.d. berekend en in kaart gebracht.

onderzoek

Modelleren

Bij het onderzoek gebruiken wij het softwarepakket GeoMilieu voor het berekenen en presenteren van geluidsbelastingen. De geluidsmodellen worden opgebouwd met behulp van digitale topografische kaarte

Berekenen

De geluidsoverdrachtsberekeningen zijn conform de Nederlandse Handleiding meten en Rekenen Industrielawaai, het reken-en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en internationale ISO rekenvoorschriften.

prijsaanvraag

Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op of doe een prijsaanvraag.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A