+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

G E L U I D S O N D E R Z O E K ,   T R I L L I N G S O N D E R Z O E K ,   A K O E S T I E K   E N   B I N N E N K L I M A A T

Binnenklimaat onderzoek

binnenklimaat

Binnenklimaat

Een fris en gezond binnenklimaat is essentieel voor goede prestaties en een prettige werk- en leefomgeving.

Niet alleen de temperatuur is verantwoordelijk voor een behaaglijk en prettige situatie maar ook de luchtvochtigheid, koolstofdioxidegehalte (CO2) en de aanwezigheid van voldoende verse lucht. Daarnaast is het belangrijk dat stoffen welke door mens, apparatuur en materialen worden uitgestoten zich niet kunnen concentreren op de werkplek.

Geluid en trillingen kunnen eveneens hinderlijk zijn.

Klachten

Als klachten zoals geïrriteerde ogen en luchtwegen, concentratieverlies, lusteloosheid, vermoeidheid en hoofdpijn veelvuldig gemeld worden is het zinvol om werkplekken te toetsen aan de geldende normen. Dit geldt met name in die ruimtes waar specifieke eisen worden gesteld in verband met vergaderen, productie, processen en opslag.

rapportage

Door middel van een lange-duur-meting van meestal een week worden de belangrijkste parameters voor beoordeling van het binnenklimaat door onze meetapparatuur geregistreerd. De meetresultaten beoordelen we en vatten we samen in een rapportage. Uit de meetgegevens volgt vrijwel direct of temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie in de ruimte in orde zijn, met andere woorden: of er sprake is van een aanvaardbaar binnenklimaat.

prijsaanvraag

Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op of doe een prijsaanvraag.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A