+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

R U I M   2 0   J A A R   E R V A R I N G   I N   G E L U I D M E T I N G E N   E N   K A L I B R A T I E S

 Wij zijn wegens de zomervakantie gesloten van 23 juli tot 25 augustus.
Stuur in deze periode alstublieft geen meetapparatuur voor kalibratie aan ons toe!

 Verstuur pas weer na 25 augustus, of neem eerst contact met ons op.

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de website: deze website, inclusief subpagina's;

gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld: kopen, huren);

u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Wij spannen ons ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.Bureau Geluid nl vof verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt,zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
  • Bureau Geluid nl vof is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
  • Bureau Geluid nl vof kan de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Bureau Geluid nl vof is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  • Bureau Geluid nl vof is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.
  • U zal Bureau Geluid nl vof, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d. inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook de rechten van derden.
  • Indien aangegeven zijn prijzen altijd onder voorbehoud, exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Aan de prijzen vermeld op onze website kunnen geen rechten ontleend worden.
  • Indien u van deze website gebruik wenst te maken, stemt u in met onze privacyverklaring.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A