+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

G E L U I D S O N D E R Z O E K ,   T R I L L I N G S O N D E R Z O E K ,   A K O E S T I E K   E N   B I N N E N K L I M A A T

 Wij zijn wegens de zomervakantie gesloten van 23 juli tot 25 augustus.
Stuur in deze periode alstublieft geen meetapparatuur voor kalibratie aan ons toe!

 Verstuur pas weer na 25 augustus, of neem eerst contact met ons op.

Gevelwering

gevelwering & geluidwering

Gevelwering

De wetgeving met betrekking tot bouw, in Nederland het Bouwbesluit, stelt eisen aan de gevelwering van gebouwen gelegen binnen zones van vliegroutes, wegen of spoorbanen waarvoor een zogenaamde hogere waarde voor geluid moet worden verleend. Bij de aanvraag van een bouwvergunning dient in dat geval aangetoond te worden dat de gevel, zoals men die wil gaan toepassen, aan een aantal eisen voldoet voor wat betreft de geluidwering.

Hiertoe wordt aan de hand van het ontwerp van de architect de gevelwering van het gebouw doorgerekend. Bij onderzoeken en berekeningen in het kader van de gevelwering worden ook de eisen voor de ventilatie geanalyseerd, afhankelijk van de gebruiksfunctie van de ruimte. Na de eerste prognoseberekeningen overleggen wij met de architect over de stand van zaken en doen voorstellen voor de specificaties van de toe te passen gevelmaterialen. Het ontwerp van de architect staat hierin altijd centraal. De noodzakelijke geluidwerende en ventilatietechnische voorzieningen zullen wij altijd zoveel mogelijk proberen in te passen in het ontwerp. We zijn ons daarbij bewust van het feit dat een gunstige prijs / kwaliteit verhouding een vereiste is.

Geluidwering

Bij het aspect geluidwering in gebouwen gaat het om de luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidwering van scheidingsconstructies, galm in verkeersruimten en geluidniveaus veroorzaakt door installaties. De NEN 5077 geeft hiervoor een meet- en beoordelingslijn.

Er kunnen metingen ter plaatse worden verricht om de bestaande luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en overige parameters te bepalen. Door middel van berekeningen kan worden nagegaan of bestaande panden, zoals bijvoorbeeld monumentale panden, geschikt kunnen worden gemaakt voor een woonbestemming.

procedure hogere grenswaarde

De 'procedure hogere grenswaarde' bepaalt dat door de gemeente een hogere geluidsbelasting kan worden toegestaan dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde. Hiervoor stellen wij het benodigde advies en de rapportage op.

prijsaanvraag

Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op of doe een prijsaanvraag.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A