+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

G E L U I D S O N D E R Z O E K ,   T R I L L I N G S O N D E R Z O E K ,   A K O E S T I E K   E N   B I N N E N K L I M A A T

 Wij zijn wegens de zomervakantie gesloten van 23 juli tot 25 augustus.
Stuur in deze periode alstublieft geen meetapparatuur voor kalibratie aan ons toe!

 Verstuur pas weer na 25 augustus, of neem eerst contact met ons op.

Lawaai op de arbeidsplaats

algemeen

Lawaai op de arbeidsplaats

Indien u binnen uw bedrijf te maken heeft met lawaai of geluidsoverlast raden wij u aan een quick-scan uit te voeren zodat de geluiddosis waaraan uw medewerkers worden blootgesteld door middel van metingen inzichtelijk gemaakt kan worden.

De wettelijke regels voor schadelijk geluid op het werk zijn, kort samengevat, als volgt:

1. Als de dagelijkse blootstelling aan lawaai (de dagdosis) hoger is dan 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger is dan 140 Pa of 137 dB(C), worden technische of organisatorische maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om de blootstelling tot een minimum te beperken.

2. Werkplekken waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai (de dagdosis) hoger kan zijn dan 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger kan zijn dan 140 Pa of 137 dB(C), worden duidelijk aangegeven door middel van passende signaleringen en doelmatig afgebakend. Indien dit technisch uitvoerbaar is en het risico van blootstelling dit rechtvaardigt, wordt de toegang ertoe beperkt.

3. In gevallen waarin de dagelijkse blootstelling aan lawaai (de dagdosis) hoger is dan 80 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger is dan 112 Pa of 134 dB(C), worden aan de werknemers passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers ter beschikking gesteld. De individuele gehoorbeschermers voorkomen het risico van gehoorbeschadiging of brengen dit risico tot een minimum terug.

4. Als de dagelijkse blootstelling aan lawaai (de dagdosis) 85 dB(A) of hoger is of de piekgeluidsdruk 140 Pa of 137 dB(C), of hoger is worden de individuele gehoorbeschermers door de werknemers gebruikt.

5. De dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekening houdend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, mag in geen geval hoger zijn dan 87 dB(A) of de piekgeluidsdruk mag in geen geval hoger zijn dan 200 P of 140 dB(C

bestrijding van lawaai op de arbeidsplaats

Het voorgeschreven schriftelijk plan

Volgens de wet moet de werkgever een schriftelijk plan opstellen voor de bestrijding van het lawaai op de arbeidsplaats. In dat plan moeten in ieder geval de volgende punten zijn uitgewerkt:

  • De beoordeling en indien nodig meting van het geluidsniveau op de arbeidsplaats om die arbeidsplaatsen op te sporen waar werknemers aan schadelijk geluid blootstaan.
  • De manier waarop het lawaaiprobleem wordt aangepakt indien nodig met de volgorde en fasering van de benodigde maatregelen.
  • De voorzieningen die nodig zijn om het geluidsniveau te verlagen in ruimten waar werknemers verblijven.

Bij de opstelling en uitvoering van het schriftelijk plan moet de werkgever overleggen en samenwerken met zijn werknemers. Alleen plannen waarover goed overleg is gevoerd met alle betrokkenen, hebben kans van slagen. Tenslotte moet de werkgever de gegevens, die zijn verzameld in het kader van het schriftelijk plan, vastleggen.

Binnen redelijke grenzen

Soms is het niet mogelijk hoge geluidsniveaus terug te dringen. Er kunnen problemen zijn van technische aard; aanpassingen dreigen ten koste te gaan van de productie of de veiligheid. Ook het financiële aspect speelt een rol. Niet altijd kan een bedrijf de kosten van lawaaibestrijding onmiddellijk opbrengen.

Werkgever en werknemers (of de ondernemingsraad) moeten in gezamenlijk overleg vaststellen of aan de benodigde maatregelen zoveel bezwaren vastzitten dat ze in redelijkheid niet kunnen worden gevergd. Voorzieningen die algemeen gangbaar zijn, moeten in ieder geval worden toegepast. Financiële argumenten kunnen hooguit reden zijn voor enig uitstel. Nooit voor afstel. Bovendien kan een werkgever zich niet op het redelijkheidsbeginsel beroepen zolang het voorgeschreven schriftelijk plan ontbreekt.

quick-scan

Quick-scan geeft snel duidelijkheid

Het concept quick-scan van Bureau Geluid is uniek:
snel, deskundig en tegen een aanvaardbaar tarief worden de akoestische situatie van uw bedrijf en de mogelijkheden tot geluidbeheersing in beeld gebracht.

Teneinde een goed beeld van de specifieke situatie te verkrijgen worden ter plaatse geluidsmetingen verricht.

prijsaanvraag

Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op of doe een prijsaanvraag.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A