+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

G E L U I D S O N D E R Z O E K ,   T R I L L I N G S O N D E R Z O E K ,   A K O E S T I E K   E N   B I N N E N K L I M A A T

Trilllingen

algemeen

 

Trillingsmetingen worden uitgevoerd in het kader van bouw en renovaties, schade aan gebouwen door trillingen en hinder voor personen door trillingen.
Zwaar verkeer, heiwerkzaamheden en machines kunnen aanleiding geven tot trillingen in gebouwen. Deze trillingen kunnen op hun beurt leiden tot hinder, schade of storing aan apparatuur.
Waar dit optreedt komen partijen met verschillende belangen tegenover elkaar te staan.
In die situaties is het zinvol de omvang van de problemen objectief te kunnen vaststellen en criteria te hebben voor wat wel en niet acceptabel is.

meetfactoren

Het vaststellen van de omvang van een trillingsprobleem kan in beginsel door een meting worden bepaald. Metingen kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd en de uitkomst is bepaald niet ongevoelig voor de keuze van de plaats van de opnemer, de karakteristiek van de opnemer, de signaalverwerking en de duur van de meting.
Nog gevoeliger ligt de beoordeling wanneer is er hinder is en wanneer is er (kans op) schade is.

prijsaanvraag

Wanneer u meer informatie wenst over de mogelijkheden in uw specifieke situatie, neem dan contact met ons op of doe een prijsaanvraag.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A