+31434584165 info@bureaugeluid.nl showroombezoek op afspraak mogelijk

Cirrus Research Trojan geluidregistratie systeem

PRODUCTBESCHRIJVING

Het Trojan geluidregistratie systeem van Cirrus Research is een zelfstandig werkende geluidmeetunit waarmee burengeluiden, hinderlijke omgevingsgeluiden en geluidoverlast kan worden gemeten, worden opgenomen en worden geregistreerd. De unit wordt opgesteld in bijvoorbeeld een woonkamer of slaapkamer en kan dan over meerdere dagen metingen zelfstandig uitvoeren. 
Er zijn drie uitvoeringen beschikbaar: Trojan Standard, Trojan Light en Trojan 2.

  • Het hart van het Trojan geluidregistratie systeem wordt gevormd door de IEC-61672 klasse 1 geluidanalyser Optimus van Cirrus.
  • Er wordt een kalibrator bijgeleverd om de zelfstandig een kalibratie uit te voeren.
  • In alle uitvoeringen zit de Trojan in een stevig kunststof koffer dat eventueel met een ketting en slot kan worden afgesloten.
  • De microfoon wordt naast het koffer geplaatst, of met de bijgeleverde verlengkabel op iedere ander gewenste positie in de ruimte.
  • De Trojan wordt met de bijbehorende adapter in het stopcontact gestoken. Bij stroomuitval of per ongeluk uittrekken zal de unit na stroomherstel zichzelf weer inschakelen en herstarten.
    Zo ontstaat er geen verlies van meetgegevens. 
  • In alle uitvoeringen wordt het uitgebreide software pakket Noisetools bijgeleverd.
  • Met de Noisetools software kunnen achteraf de optredende geluidniveaus worden bekeken, èn het opgenomen geluid kan worden teruggeluisterd.
  • Er kan een rapport worden afgedrukt van optredende gebeurtenissen.

 

uitvoeringen

Trojan Standard: 
De unit start direct met registreren van geluidniveaus en het geluid zelf na opstelling ervan in de ruimte. Er is geen verdere actie van de gebruiker nodig.

Trojan Lite:
Aan de gebruiker wordt een afstandsbediening ter beschikking gesteld. Het gemeten geluidniveau wordt continu geregistreerd. Wanneer de gebruiker op de afstandsbediening drukt wordt ook het geluid zelf geregistreerd. Hierdoor kan men achteraf veel sneller geluiden terugzoeken en nabeluisteren en wordt de meettijd aanzienlijk verlengd.

Heel slim: alle geluiden 20 seconden voorafgaande aan het drukken op de afstandsbediening, en 20 seconden erna, worden óók gemeten en opgenomen. 
Zo ontstaat inzicht in de voorafgaande geluidsituatie en wordt ‘te laat indrukken’ voorkomen.

Trojan 2: 
Als Trojan lite, maar nu is het koffer groter en kan de geluidmeter eenvoudig los worden gekoppeld om als professionele geluidmeter los gebruikt te kunnen worden in andere meetsituaties. De Trojan 2 is bovendien leverbaar in een versie met alleen registratie van totaalwaarden en een versie voor registratie van totaalwaarden + frequentieanalyse in oktaaf- en tertsbanden.

software

Uitgebreide software NoiseTools: Met NoiseTools worden meetgegevens ingelezen en gepresenteerd. Meetgegevens kunnen geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld Excel.

De software biedt de mogelijkheid een rapportage met meetresultaten automatisch te genereren. Er zijn een aantal standaard rapportages voorgeprogrammeerd.

prijs

Wanneer u meer informatie wenst neem dan contact met ons op of doe een prijsaanvraag.

productblad

Er is geen pdf plugin, maar kunt het pdf bestand downloaden.

Er is geen pdf plugin, maar kunt het pdf bestand downloaden.

Contactgegevens

 

 

St. Gerlach 47
6301 JA Houthem
Valkenburg aan de Geul
Nederland

+31434584165
info@bureaugeluid.nl

Bedrijfsgegevens

btw nummer: NL815412423B01
kvk nummer: 14074915
IBAN: NL56ABNA0432651756
BIC nummer: ABNANL2A